Make your own free website on Tripod.com

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước Cộng Hoà Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

(Ngày 7 tháng 8 năm 1979)

 

 

Ngày 30 tháng 7 năm 1979 tại Bắc Kinh, phía Trung quốc đă cho công bố một vài tài liệu với ư định để minh chứng cho việc tuyên bố chủ quyền của họ trên quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.

 

Về vấn đề này, Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam tuyên bố:

 

.....

 

2. Sự diễn giải của Trung quốc về bản công hàm ngày 14 tháng 9 năm 1958 của Thủ tướng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà như một sự công nhận chủ quyền của phiá Trung quốc trên các quần đảo là một sự xuyên tạc trắng trợn khi tinh thần và ư nghĩa của bản công hàm chỉ có ư định công nhận giới hạn 12 hải lư của lănh hải Trung quốc.

 

.....

 

Hà Nội ngày 7 tháng 8 năm 1979